Išankstinės pacientų registravimo sistemos integravimo paslaugos

2023.07.03

Su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikos pasirašyta sutartis dėl išankstinės pacientų registravimo sistemos integravimo paslaugų su E. sveikatos sistema.

Užduoties tikslas – suprogramuoti ASPĮ IS ir IPR IS sąsajas Pirkimo uždavinys tikslui pasiekti – modifikuoti Kauno klinikų ASPĮ IS, sudarant galimybę perduoti būtinus klasifikatorius, ambulatorinių apsilankymų grafikus ir pacientų registracijas, patvirtinimus apie įvykusį apsilankymą. Sasaja turi veikti dviem kryptimis.

Patvirtinus paciento apsilankymo laiką IPR IS, apsilankymo informacija ir paciento duomenys, įskaitant elektroninio siuntimo duomenis perduodami į SPĮ IS, užpildant išanksinės registracijos duomenimis SPĮ IS duomenų rinkinius.

Šiuo metu ASPĮ naudoja ligoninės informacinę sistemą „eHealth“ (ASPĮ IS).

Sistema veikia Java sukurtų aplikacijų pagrindu. Duomenų ir aplikacijos atributų saugojimui naudojama Oracle 12c duomenų bazė. Daliai funkcijų realizuoti naudojamas AngularJS 1.5 karkasas. Aplikacija lygiagrečiai patalpinta į kelis Tomcat (8 versijos) web serverius. Integracijoms naudojama SOAP/REST servisai per ESB.