Kuriama interneto svetainė

2020.12.13

Sukurta interneto svetaine UAB "EPSO-G" projektams http://innovation.epsog.lt/ 

EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ , keturios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“, „Baltpool" UAB, ir „Tetas" UAB bei netiesiogiai kontroliuojama UAB „GET Baltic".

Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, www.enmin.lt.

interneto svetainių kūrimas Vilnius