Nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigalios Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo pakeitimai

2018.05.15

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 455 pritarė Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (aprašas) pakeitimams.

Aprašo pakeitimais siekiama suderinti aprašo nuostatas su Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis, užtikrinti didesnį valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos viešumą ir nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos, kurios teikia asmenims viešąsias paslaugas, savo interneto svetainėje turi viešinti veiklos planavimo dokumentus ir veiklos ataskaitas. Taip pat aprašas papildytas naujomis nuostatomis, t. y. valstybės ir savivaldybių įstaigos be kitų dalykų interneto svetainėje privalės skelbti informaciją, susijusią su atvirais duomenimis ir asmens duomenų apsauga.

Aprašo pakeitimai įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d., kad valstybės ir savivaldybių įstaigos galėtų tinkamai pasirengti  jų įgyvendinimui.

Duomenų šaltinis: IVPK