Pradedamas vykdyti tyrimas dėl valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams

2018.04.05

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (įstaigų) interneto svetainių būklės analizę, tikrinamas interneto svetainių pritaikymas neįgaliems.

Šiais metais įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas bus atliekamas balandžio – birželio mėnesiais.

Primename, kad tyrimo metu tikrinama ar įstaigų interneto svetainės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatas.

Duomenų šaltinis: IVPK