proweb.lt: Interneto svetainių kūrimas, svetainių priežiūra

Interneto svetainių prieinamumas


Interneto svetainių prieinamumas

Interneto svetainių kūrimas

Interneto svetainių prieinamumas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 15 nutarimą Nr. 1261 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo patvirtinti Bendrieji reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, vykdys Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įgaliotos institucijos funkcijas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/asr. Nutarimu perkelta 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo.

Europos Komisija 2018 m. pabaigoje priėmė su EK Direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimu susijusius dokumentus:

1. 2018 m. spalio 11 d. sprendimas (ES) 2018/1524, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1524&from=LT.

2. 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2048&from=LT, kuris duoda nuorodą į tam skirtą Europos standartą EN 301 549 2018-08 https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf.

Komitetas, remdamasis pagal EK Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimus parengta stebėsenos metodika, atliks interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams stebėseną ir teiks ataskaitas Europos Komisijai. Taip pat vykdydamas Įgaliotos institucijos funkcijas, teiks metodinę pagalbą, edukuos ir skleis informacią apie reikalavimus ir jų įgyvendinimą interneto svetainių turinio ir mobiliųjų programų kūrėjams.

Reikalavimai bus netaikomi:

įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų turiniui, paskelbtam anksčiau kaip 2019 m. rugsėjo 23 d., kol bus atlikta esminė tokių interneto svetainių peržiūra;

iš anksto įrašytiems apibrėžtos trukmės įrašams, kuriuos įstaiga interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje paskelbė anksčiau kaip 2020 m. rugsėjo 23 d.;

žemėlapiams ir skaitmeninio kartografavimo paslaugoms; paveldo kolekcijoms ir pan.

turiniui, kurio įstaiga nekūrė, nefinansuoja, nerengia ir nekontroliuoja.

Pirmoji ataskaita Europos Komisijai turi būti pateikta ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 23 d.

Neįgaliųjų forumo parengtas Prieinamos skaitmeninės informacijos vadovas

Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos 

Interneto svetainių atitikimo prieinamumo reikalavimams vertinimo įrankių sąrašas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas) sudarė ir nuolat prižiūri automatinių vertinimo įrankių, kuriais tikrinamas interneto svetainės turinio pritaikymas neįgaliesiems, sąrašus, juos skelbia Komiteto interneto svetainėje bei apie parengtus vertinimo įrankių sąrašus informuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.
Vertinimo įrankiai gali būti pagalbinė interneto svetainių vertinimo priemonė leidžianti preliminariai nustatyti interneto svetainės atitikimą prieinamumo reikalavimams.
 
1. Europos standartą EN 301 549 v2.1.2 atitinkantys automatiniai vertinimo įrankiai:
 
IBM įrankiai, skirti patikrinti interneto svetaines ir pateikti informaciją apie atitikimą prieinamumo reikalavimams. „IBM Equal Access Accessibility Checker“ leidžia greitai užbaigti interneto svetainės testavimą „Chrome“ ir „Firefox“ naršyklėse. Siekiant integruoto pritaikymo neįgaliesiems testavimo, IBM siūlomi „NodeJS“ ir „Karma“ papildinius ir modulius. Taip pat pateikiami įrankiai, kurie fiksuoja ir praneša apie sėkmingą produktų ir pasiūlymų atitiktį.
 
1.1. „IBM Equal Access Accessibility Checker“ („Chrome“ ir „Firefox“ plėtiniai)
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas, pateikti vertinimo gaires žingsnis po žingsnio, pateikti informaciją interneto svetainėse.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotas interneto svetainių sritis.
Kalba: Anglų.
Naršyklės papildiniai: „Chrome“, „Firefox“.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, SVG, vaizdai.
Licencija: nemokama programinė įranga, atvirasis kodas.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://www.ibm.com/able/toolkit/tools/  
 
1.2. „IBM Equal Access Karma Accessibility Checker“  
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas, pateikti vertinimo gaires žingsnis po žingsnio, pateikti informaciją interneto svetainėse.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, svetaines ar svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotus interneto svetainių sritis.
Kalba: Anglų.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, SVG, vaizdai.
Licencija: nemokama programinė įranga, atvirasis kodas.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://www.npmjs.com/package/karma-accessibility-checker  
 
1.3. „IBM Equal Access NPM Accessibility Checker“  
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas, pateikti vertinimo gaires žingsnis po žingsnio, pateikti informaciją interneto svetainėse.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotas interneto svetainių grupes.
Kalba: Anglų.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, SVG, vaizdai.
Licencija: nemokama programinė įranga, atvirasis kodas.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu:  https://www.npmjs.com/package/accessibility-checker   

1.4. „Assistiv Labs“
Produktas nuotoliniu būdu sujungia su realiomis pagalbinėmis technologijomis, tokiomis kaip NVDA, „VoiceOver“ ir „TalkBack“, naudojantis bet kuria šiuolaikine interneto naršykle.
Padeda: Informacijos rodymas tinklalapiuose
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, svetaines ar svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotus interneto svetainių sritis.
Kalba: Anglų.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, SVG, PDF dokumentai, vaizdai.
Licencija: bandomoji arba demonstracinė, komercinė.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://assistivlabs.com/   

2. Pasaulio saityno konsorciumo standartą WCAG 2.1. atitinkantys automatinių vertinimo įrankiai:
Pastaba: vertinant interneto svetainių atitikimą prieinamumo reikalavimams galima naudoti ir Pasaulio saityno konsorciumo standartą WCAG 2.1. atitinkančius automatinius vertinimo įrankius.
 
2.1. „Accessibility Scanning & Monitoring“
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas, teikti vertinimo gaires žingsnis po žingsnio.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, svetaines ar svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotus interneto svetainių sritis.
Kalbos: arabų, portugalų brazilų, bulgarų, kinų, čekų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, pokiečių, hebrajų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, serbų, slovėnų, ispanų, švedų, turkų, ukrainiečių.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, vaizdai.
Internetinė paslauga: tikrintuvas internete, teikiama paslauga.
Licencija: nemokama programinė įranga, bandomoji arba demonstracinė versija, komercinė programinė įranga.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://userway.org/scanner  
 
2.2. „MAUVE“  
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, svetainių grupes.
Kalba: Anglų.
Naršyklės papildiniai: „Chrome“, „Firefox“.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, vaizdai.
Internetinė paslauga: internetinis tikrintuvas.
Licencija: nemokama programinė įranga.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://mauve.isti.cnr.it/  

2.3. „EqualWeb“
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas, pateikti nuoseklius vertinimo nurodymus, informacijos rodymą interneto svetainėse.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, svetaines ar svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotus interneto svetainių sritis.
Kalbos: arabų, portugalų, brazilų, bulgarų, kinų, danų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, hebrajų, italų, japonų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, slovėnų, ispanų, turkų, ukrainiečių.
Naršyklės papildiniai: bet kokie (žymės), „Chrome“, „Firefox“, „Edge“, „Opera“.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, SVG, PDF dokumentai, vaizdai, SMIL, „Microsoft Office“ dokumentai.
Internetinė paslauga: internetinis tikrintuvas.
Licencija: nemokama programinė įranga, bandomoji arba demonstracinė versija, komercinė programinė įranga.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://www.equalweb.com/   
 
2.4. „WAVE“   
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas, rodyti informaciją interneto svetainėse, modifikuoti interneto svetainių pateikimą.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, interneto svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotas interneto svetainių sritis.
Kalba: Anglų.
Naršyklės papildiniai: „Chrome“, „Firefox“.
Palaikomi formatai: CSS, HTML, X-HTML, vaizdai.
Internetinė paslauga: internetinis tikrintuvas.
Licencija: nemokama programinė įranga, bandomoji ar demonstracinė, komercinė programinė įranga.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://wave.webaim.org/  
 
2.5. „Crownpeak Digital Quality Management (DQM)“
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines, interneto svetainių grupes, ribotus ar slaptažodžiu apsaugotas interneto svetainių sritis.
Kalba: Anglų.
Naršyklės papildiniai: „Chrome“, „Firefox“, „Edge“ / „Explorer“.
Palaikomi formatai: CSS, HTML, PDF dokumentai.
Licencija: komercinė programinė
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://www.crownpeak.com/products/digital-quality-management/web-accessibility  
 
2.6. „aCe“
Padeda: generuoti vertinimo rezultatų ataskaitas.
Automatiškai tikrina: atskiras interneto svetaines.
Kalba: Anglų.
Palaikomi formatai: WAI-ARIA, CSS, HTML, X-HTML, SVG, vaizdai.
Internetinė paslauga: internetinis tikrintuvas.
Licencija: nemokama programinė įranga.
Pasiekimas interneto svetainėje adresu: https://ace.accessibe.com/