proweb.lt: Interneto svetainių kūrimas, svetainių priežiūra

Svetainių pertvarkymas pagal BDAR reikalavimus


Svetainių pertvarkymas pagal BDAR reikalavimus

Interneto svetainių kūrimas

Interneto svetainių pertvarkymas BDAR reikalavimų atitikimui

Interneto svetainių parengimas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų atitikimui

Teikiame interneto svetainių testavimo ir pertvarkymo paslaugas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų atitikimui. Pertvarkytos interneto svetainės atitiks BDAR reikalavimus.
Teirautis dėl paslaugų galima el. paštu
info@proweb.lt, arba telefono nr. 8 677 84455.

2018-05-25 pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR.

BDAR taikomas tiesiogiai, jo nuostatos į nacionalinę teisę neperkeliamos

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 - BDAR

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) taikomas tiesiogiai, o Lietuvos Respublikos teisės aktai asmens duomenų apsaugos srityje taikomi tiek, kiek tai įpareigoja ir leidžia BDAR.

Nacionalinais teisės aktais gali būti konkrečiau apibrėžiamas BDAR nustatytų taisyklių taikymas, numatytos kai kurios BDAR taikymo išimtys, numatyti procedūriniai klausimai, susiję su priežiūros institucijų atliekamu pažeidimų nagrinėjimu, nustatyti konkrečių asmens duomenų tvarkymo atvejų ypatumai (asmens kodo tvarkymo ypatumai, asmens duomenų tvarkymas ir saviraiškos ir informacijos laisvė, asmens duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiame kontekste ypatumai, vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės paslaugos, amžius sutikimui duoti).